Sesión de Biometría Print


A Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) xunto coa SGAPEIO organizan a seguinte sesión paralela especial de Biometría.

Javier Roca Pardiñas Universidade de Vigo.

Dr. Javier ROCA PARDIÑAS
Dpto. de Estatística e Investigación Operativa, Universidade de Vigo.

Profesor Titular do Departamento de Estatística e Investigación Operativa da UVigo. É coordinador do Máster (Inter Universitario) en Técnicas Estatísticas na UVigo (dende 2017), investigador adscrito a ITMATI dende 2014 e membro do consello executivo da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO) dende 2013. Participou como investigador en 6 proxectos competitivos do plan Nacional (Ministerio de Economía y Competitividad), e en 10 proxectos autonómicos (Xunta de Galicia). Ademáis, ten unha ampla traxectoria en transferencia de coñecemento sendo investigador principal de numerosos contratos con empresas.
A súa investigación céntrase no campo da regresión non paramétrica multivariante e técnicas de remostraxe bootstrap, con especial énfase en modelos aditivos xeralizados (GAM). Experto en estatística computacional, conta con importantes contribucións ós modelos de predición semiparamétricos. A súa labor investigadora xerou máis de 60 publicacións en revistas de impacto en áreas como estatística, informática, medio ambiente, biomedicina e enxeñaría, entre outras. Destaca a súa experiencia no campo da bioestadística, con numerosos traballos publicados en prestixiosas revistas: Journal of Epidemiology and Community Health, IEEE Transactions on Information Technology in BioMedicine, European Journal of Neuroscience, Statistics in Medicine, Statistical Methods in Medical Research, Journal of Statistical Sofware.

Dr. Tiago MARQUES