Patrocinadores e colaboradores Print
Patrocinadores

 

GRID
Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos
Facultade de Medicina. Universidade de Santiago de Compostela.
Campus Nornte
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
https://grid-usc.com/

 

 

MODES
Modelización, Optimización e Inferencia Estatística
Facultade de Informática. Universidade da Coruña.
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
http://dm.udc.es/modes/

 

MODESTYA
Modelos de Optimización, Decisión, Estatística e Aplicacións
Facultade de Matemáticas. Universidade de Santiago de Compostela.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
http://eio.usc.es/pub/gi1914

 

SIDOR
Statistical Inference, Decision and Operations Research
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Universidade de Vigo.
Campus Lagoas Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
http://sidor.uvigo.es/en/

 

Colaboradores

 

Facultade de Bioloxía
Universidade de Santiago de Compostela.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
https://www.usc.gal/gl/centro/facultade-bioloxia

 

Facultade de Matemáticas
Universidade de Santiago de Compostela.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
https://www.usc.gal/gl/centro/facultade-matematicas

 

IGE
Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro.
San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
https://www.ige.eu/web/index.jsp?idioma=gl

 

Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Universidade de Santiago de Compostela
Edificio do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico CACTUS. 1.ª planta
Campus Vida, s/n 15782 Santiago de Compostela
https://www.usc.gal/gl/usc/institucional/goberno/vicerreitoria-investigacion-innovacion